Tingsrätten söker nya lokaler: Kapaciteten håller inte över tid

Domstolsverket har bestämt att tingsrätten och förvaltningsrätten i Uppsala ska flytta från sina lokaler på Kungsgatan.Anledningen är att de befintliga lokalerna är för trånga.”Det är samhällsutvecklingen som gör att det blir fler mål” säger Fredrik Rönneke, enhetschef för lokalenheten på Domstolsverket, om varför flytten sker nu.