Trångt i Heby skola – ventilationen utdömd som “undermålig”

I Heby skola har klasserna för F-5 slagits ihop och blivit större än tidigare. Det är 10-12 fler elever i varje klassrum enligt lärarnas skyddsombud.Förändringen beslutades av skolans rektor utan fackliga förhandlingar och utan att föräldrarna involverades.Heby skolas rektor tillbakavisar kritiken, menar att lärarna visst involverats.