Trycket på Arlanda ökar – så kommer köerna undvikas

Sommaren 2022 på Arlanda präglades av stora mängder resenärer och långa köer.Nu har det vidtagits åtgärder för att situationen inte ska återupprepa sig berättar Charlotte Ljunggren som är direktör för marknad och kommersiell utveckling på Swedavia.”Vi har en tydlig process för detta vilket gör att vi befinner oss på en helt annan nivå bemanningsmässigt”, säger Charlotte Ljunggren.