Tvist om rymdsten fortsätter

Svea hovrätt kommer att ge prövningstillstånd för det uppmärksammade fallet kring meteoriten som hittades i Enköping 2021.Uppsala Tingsrätt dömde strax före jul att stenen skulle tillfalla Anders Zetterqvist och Andreas Forsberg, som hittade den på Refvelsta gods, skriver tidningen ATL.Markägaren Johan Benzelstierna von Engeström var av en annan åsikt och överklagade.