Tvisten fortsätter – IVO vill fortsatt ge Akademiska miljonvite

Akademiska sjukhuset slapp undan mångmiljonkravet de ställdes inför på grund av för få tillgängliga vårdplatser.Inspektionen för vård och omsorg, som ställde kravet, kommer dock att överklaga beslutet.”Jag tycker att vi ska kunna göra på ett annat sätt och inte hålla på så här”, säger Mikael Köhler, Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsdirektör.