Ungdomsjouren efter skjutning: “Vi jobbar förebyggande”

Efter skjutningen i Valsätra i söndags är ungdomsjouren på plats för att arbeta trygghetssäkrande i området.Det är ett arbete som behövs i hela länet, menar Natalie Haddad på ungdomsjouren i Gränby.”Vi har fått mycket resurser för att arbeta utifrån den ungdomsbrottslighet som är utbredd i hela landet, egentligen”, säger hon.