Universitetets besked efter kritiken – slut på kalhygge

Uppsala Universitet meddelar under måndagen att man med omedelbar verkan ställer om 20 procents av deras skogsavverkning till hyggesfri skogsskötsel. Ett beslut taget av styrelsen för stiftelser som har anknytning till Uppsala universitet. Det har varit en debatt i media och internt om naturreservatet Hågadalen-nåsten och där finns det inga planer på föryngringsavverkning.