Uppmaningen: Spara dricksvatten för att undvika bevattningsförbud

Uppsala vatten uppmanar nu alla att spara på dricksvattnet för att undvika ett bevattningsförbud.På grund av den senaste tidens varma väder har vattenkonsumtionen ökat rejält i Uppsala kommun. Vatten och avloppssystemet har vid flera tillfällen haft svårt att hänga med att producera den mängd dricksvatten som konsumeras.