Uppsala universitet satsar för att stoppa fusk med AI-botar

För att stoppa fusk med så kallade AI-botar har Uppsala universitet startat ett kortsiktigt och ett långsiktigt arbete.Artificiell intelligens kan bland annat användas för att skriva uppsatser som är svårare att upptäcka med program som hittar plagiat.Botarna är dock inte bara av ondo och arbetet ska även hitta hur tekniken kan användas framåt, säger Uppsala universitets prorektor Coco Norén.