Uppsalaläkare förlorar sin legitimation – använde ovetenskaplig metod

En Uppsalaläkare får sin läkarlegitimation återkallad efter ett beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Läkaren anmäldes och utreddes av IVO för ett par år sedan, efter att han använt sig av en ovetenskaplig metod som han menade kunde bota patienters kroniska smärta.Både IVO och HSAN menar att behandlingen inte står i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.