Utflyttning av trålgräns dröjer – nödrop från Upplands fiskare

Det kustnära fisket i Uppland hotas när strömmingsbestånden sjunker. Och förslaget att flytta ut trålgränsen som skydd mot storskaligt industrifiske kan bli verklighet först 2027. “Jag är oroad, man måste göra något från politiskt håll”, säger fiskaren PG Persson på Hållnäshalvön.