Uttrar visar vägen till föroreningar i naturen – via ett frysrum

Trafikdödade uttrar hjälper till att avslöja var miljöföroreningar finns, baserat på utterprover som förvaras i ett frysrum.Uttrar i Uppsala län sticker ut – de bär på bland de högsta nivåerna av hälsoskadliga PFAS-kemikalier i landet.”Att analysera uttrar ger en övergripande bild av hur situationen med miljögifter ser ut i länet”, säger Vilhelm Von Unge som är handläggare vid Länsstyrelsen i Uppsala län.