Vänsterpartiet i Östhammar överklagar nytt politikerarvode

Vänsterpartiet i Östhammar överklagar kommunfullmäktiges beslut att betala ut ett särskilt arvode till gruppledarna i det politiska styret.Beslutet innebär att Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och lokalpartiet Boas ledare får ett arvode på vardera 14 300 kronor i månaden.Vänsterpartiet vill att Förvaltningsrätten tar ställning till om beslutet strider mot kommunallagen.